admin Apr/ 22/ 2017 | 0

จากสถิติล่าสุดเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันนั้นมีเด็กเยาวชนไทยกินยาคุมมากขึ้นหลายเท่าตัว ซึ่งก็คงมองได้หลายแง่มุม มีทั้งดีและไม่ดีปน ๆ กันไป แต่สิ่งที่สะท้อนได้อย่างหนึ่งคือ ค่านิยมของสังคมกำลังจะเปลี่ยนไป ยิ่งโลกกว้างขึ้นด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็ยิ่งทำให้เด็กได้รู้ได้เห็นมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของเพศ บางครั้งเวลาไปนั่งเล่นชิว ๆ ร้านอินเตอร์เน็ต อาจจะเห็นเด็กผู้หญิงนั่งดูคลิปโป๊ คลิปเซ็กซ์ต่าง ๆ เหมือนเป็นเรื่องปกติไปเสียแล้ว
ซึ่งสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เด็กอยากรู้อยากลอง แล้วยิ่งในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ผู้ปกครองต่างก็มุ่งเน้นไปที่การทำงานหาค่าครองชีพเพื่อที่จะมาจุนเจือครอบครัว จนบางครั้งละเลยการอบรมสั่งสอนบุตรหลานจนทำให้เด็กทำอะไรตามใจชอบได้มากขึ้น อันเป็นสาเหตุให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จนเกิดเป็นปัญหาสังคมตามมานั่นก็คือเด็กท้องโดยที่วุฒิภาวะไม่พอเพียงนั่นเอง
ซึ่งสถิติที่อ้างอิงว่าเด็กมีการกินยาคุมมากขึ้น นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะช่วยลดจำนวนประชากรโลกให้ลดน้อยลง เพราะหากเรายังไม่สามารถยับยั้งที่ต้นเหตุได้ อย่างน้อยการแนะนำให้เด็กรู้จักวิธีการกินยาคุมอย่างถูกต้องก็เป็นเรื่องที่สมควรทำแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุก็ตาม
ฉะนั้นสังคมไม่ควรจะมาถกเถียงกันถึงวัฒนธรรม การแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถทำได้ ลองหันมาประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่เด็กในการกินยาคุมจะดีกว่า เพราะอย่างน้อยตัวเด็กเองก็จะได้มีความรู้หากเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้น ก็จะได้รู้จักป้องกันตัวเองได้ เรื่องเพศศึกษาไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมาเนียมอายอีกต่อไป บ้านเราควรที่จะเปิดใจยอมรับให้มากขึ้น เพื่อที่เด็กจะได้ป้องกันตัวเองได้

Leave a Reply